قیسی زردآلو آفتاب‌زده بدون سولفور

تجزیه و تحلیل حسی زردآلو با استفاده از یک مقیاس عددی که سطوح متوالی کیفیت را نشان می‌دهد، به روش امتیازدهی انجام شد.
شش ارزیاب آموزش دیده قیسی زردآلو ویژگی های ظاهری، بافت و طعم را با استفاده از یک مقیاس امتیازدهی 5 امتیازی قضاوت کردند (جدول 2).
سه جلسه آموزشی یک ساعته قبل از ارزیابی رسمی زردآلو انجام شد و اعضای پانل به مدت 2 هفته در مورد معنی نمرات آموزش دیدند.
بدین منظور، زردآلوهای آفتاب‌زده بدون سولفور از برندهای مختلف به پنل ارائه شد و عبارات توصیفی برای بیان ویژگی‌های کیفی هر امتیاز مربوط به ظاهر، بافت و طعم استخراج شد.
نمونه هایی که میانگین نمرات زیر 3 برای هر ویژگی کیفیت (ظاهر، بافت، طعم) داشتند، از نظر پانل دارای کیفیت پایین و غیرقابل قبول در نظر گرفته شدند.
آزمون نمره دهی به قیسی زردآلو تیزابی صورت سه تکراری برای هر نمونه انجام شد.
تغییرات رطوبت، فعالیت آب، اسیدیته کل قابل تیتر کردن، قندهای کل، قهوه ای شدن و مقادیر بتاکاروتن زردآلوهای آفتابی بدون سولفور در طول ذخیره سازی در جدول 3 نشان داده شده است.
از جدول 3 می توان قیسی زردآلو صادراتی مشاهده کرد که زردآلوهای بسته بندی شده NA و MA می توانند خود را حفظ کنند.
رطوبت و فعالیت آب در دمای 5 و 15 درجه سانتی گراد، در حالی که کاهش معنی داری (05/0p <) در هر دو شرایط بسته بندی در دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد به دست آمد.
کم آبی مواد غذایی در دماهای پایین در طول فرآوری و نگهداری کمتر است و رطوبت و رطوبت تعادلی میوه های خشک در طراحی بسته بندی و انتخاب شرایط نگهداری اهمیت دارد.
از آنجایی که رطوبت نسبی زردآلوهای نگهداری شده در دمای 25 درجه سانتی گراد کمتر از نمونه های نگهداری شده در دمای 5 درجه سانتی گراد بود و نفوذپذیری بخار آب مواد بسته بندی مورد استفاده در اتمسفر اصلاح شده در مقایسه با مواد مورد استفاده در بسته بندی های معمولی کمتر بود (جدول 1).
به نظر می رسد زردآلو قیسی مرند بسته بندی MA در برابر از دست دادن رطوبت در طول نگهداری زردآلوهای آفتابی بدون سولفور در دماهای بالاتر مزیت دارد.
 • منابع:
  1. Quality Changes in Unsulfured Sun Dried Apricots During Storage
 • تبلیغات: 
  1. با کنسرو به جزیره مالدیو سفر کنید.
  2. کشمشی که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شد!
  3. کشف ماهی هایی که در کویر زنده می مانند!
  4. برای اولین بار توانسته اند قلب قورباغه را به میگو پیوند دهند!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.